Telefon 918 65 612
Telefaks 57 87 03 33

Mail birger@birgerflo.no
Web www.birgerflo.no

Åpningstider
Mandag - fredag kl 09 – 16
Lørdag kl 10 – 13

Besøksadresse
Grandevn. 4, 6783 Stryn