I strandkanten ved Nordfjorden, i rolege og vakre omgjevnadar, finn du Innvik. Ein liten tettstad og eit sokn i Stryn kommune på sørsida av Innvikfjorden. Flinke handverkarar har sett sitt preg på både kulturen og området i generasjonar. Her starta Skogstad si historie for over 75år sidan, og her er framleis hjartet i drifta av Skogstad. 

Ansvarleg
I Skogstad tek vi ansvar for våre handlingar.
Fokus på etisk handel og samfunnsansvar står svært sentralt og er prioriterte områder som er sterkt forankra i bedrifta. Skogstad er svært oppteken av sitt geografiske opphav, og arbeider kontinuerleg for å ta vare på og støtte gode initiativ i vår region. 

Truverdig
Vi held det vi lovar og jobbar for ein open og klar kommunikasjon i alle ledd.

Aktiv
Vi er Skogstad. Vi er aktive mennesker som set pris på ein kvardag utandørs og behandlar naturen med respekt.

Kreativ
Med innovasjon i fokus er vi alltid opne for nye måtar å tenke- og jobbe på.

Kompetent
Vi jobbar mot ein profesjonell arbeidskultur basert på kunnskap, og støttar våre tilsette til kontinuerleg kompetanseutvikling for å alltid vere best på sine felt.

Våre butikkar:
Skogstad Stryn
Tonningsgata 12
Telefon: (+47) 95 47 68 61
Kvardagar: 10.00-17.00
Laurdag: 10.00-16.00

Skogstad Olden
Olden
Telefon: (+47) 57 87 34 48
Kvardagar: 09.00-16.30
Laurdag: 10.00-15.00

Skogstad Innvik
Innvik
Telefon: (+47) 57 87 67 70
Kvardagar: 09.00-16.30
Laurdag: 10.00-15.00

www.skogstadsport.no